Model Blog de política

T'interessa la política? Crea un blog de política amb aquest model simple i modern amb un logotip situat al centre. Comparteix els articles més interessants, els teus reportatges preferits o fes promoció d'un polític en concret i fes saber a tothom el que penses. Crear un blog popular no ha estat mai tan fàcil.